Planregister

Utsnitt av reguleringsplan for Reipå sentrum. Utsnitt av reguleringsplan for Reipå sentrum.

Meløy kommune har et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes.

Planregisteret er sortert i kronologisk rekkefølge, det vi si at de eldste arealplanene står øverst og de nyeste nederst.

I planregisteret kan du søke på planident (plannummer) eller plannavn, eller du kan klikke på Vis alle og bla deg nedover til du finner riktig plan. Klikk på planid, og du får opp en side med all informasjon om den aktuelle planen.

Planregisteret finner du på http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebplan_1837/


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00