Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlig inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden, se kommunelovens § 44. Økonomiplanen skal ligge til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige virksomhet.

Årsbudsjetttet skal vise forventede inntekter og gi økonomiske rammer for hele kommunens virksomhet det nærmeste året.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00