Kommuneplanens handlingsdel

Kommuneplanens handlingsdel for fireårsperioden 2018-202 ble vedtatt av kommunestyret i sak 89/17 den 12. oktober 2017.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som viser hvordan kommuneplanen blir fulgt opp kommende fireårsperiode.

Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planlegging- og utviklingsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.

Kommunen skal rullere handlingsdelen hvert år, og den skal være grunnlag for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett om høsten.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00