Meløy kommuneplan

Utsnitt av kommunedelplan Halsa. Utsnitt av kommunedelplan Halsa.

Kommunestyret har den 19.12.2013 egengodkjent ny kommuneplan for perioden 2013-2025.

Status per 19. desember 2013

Kommunestyret vedtok i sak 115/13 den 19. desember 2013 ny kommuneplan for perioden 2013-2025. Planen omfatter både samfunnsdelen og arealdelen. 

Her kan du laste ned alle plandokumentene

Status per 11. desember 2013

Kommuneplanens arealdel har vært ute til andre gangs offentlig ettersyn i perioden 18.10-29.11.2013. Kommunen har mottatt 10 høringsuttalelser til planen. Planutvalget har i sak 43/13 den 11.12.2013 vurdert alle høringsuttalelser og fremmet saken til sluttbehandling/ egengodkjenning i kommunestyret den 19.12.2013.

Her finner du mer informasjon og alle høringsuttalelser med planutvalgets vurdering

 

Status per 16. oktober 2013

Planutvalget vedtok i sak 34/13 den 16.10.13 å legge et nytt forslag til kommuneplanens arealdel 2013-2025 til andre gangs offentlig ettersyn.

Her finner du mer informasjon og alle høringsdokumenter

 

Status per 1. august 2013

Meløy kommune har i løpet av høringsperioden 1. mars - 30. april 2013 mottatt 61 høringsuttalelser til kommuneplanen.

Her finner du mer informasjon og alle høringsuttalelser med planutvalgets vurdering

 

Status per 1. mars 2013

Planutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 07/13 den 27.02.2013 å legge et utkast til revidert kommuneplan ut til offentlig ettersyn.

Her finner du mer informasjon og alle høringsdokumenter


Kontaktinformasjon

Navn
Trond Skoglund
Stilling
Kommuneplanlegger
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 72