Kommunedelplaner

Kommunen kan utarbeide kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder.

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommunen skal følge opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen vil bli revidert årlig.

Kommunedelplaner kan også bli utarbeidet for geografisk avgrensede områder. Slike arealplaner vil være juridisk bindende på samme måte som kommuneplanens arealdel.

Lovgrunnlaget for kommunedelplaner finner du i § 11-1 i plan- og bygningsloven.

I menyen til høyre finner du aktuelle kommunedelplaner.

Under menypunktet Kommuneplanen til venstre finner du en del arealplaner/kommunedelplaner for kretsene i kommunen.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00