Årsmelding og regnskap

Kommunen skal hvert år utarbeide en årsmelding og et årsregnskap.

Regnskapet skal foreligge senest 28. februar og gi en oversikt over alle inntekter og utgifter i regnskapsåret.

Årsmeldingen skal gi en vurdering av resultatet for virksomheten og av kommunens økonomiske stilling.

Kommunens årsmelding for 2016 kan lastes ned som pdf-fil nedenfor.

Tidligere årsrapporter:


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00