Virksomhetsplan

Her finner du samlet virksomhetsplan for organisasjonen Meløy kommune.

Alle avdelinger, seksjoner og enheter i Meløy kommune skal hvert år utarbeide virksomhetsplan, hvor tiltak vedtatt i delplaner, handlingsprogram med økonomiplan, årsbudsjett og andre politiske vedtak som har virkning for året skal tas med. Administrasjonens forslag til aktiviteter og tiltak skal også innarbeides.

Last ned virksomhetsplan 2017 for Meløy kommune (pdf)


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00