Fakturering i Meløybarnehagene

Følgende faktureringsrutiner gjelder for barnehageplass i Meløybarnehagene:

De som har barnehageplass mottar månedlig faktura. Det faktureres for 11 mnd per år.

Skolestartere har barnehageplass fram til skolestart (med mindre plassen er sagt opp før 1.mai). Faktura gjelder for dagene i august fram til skolestart.