Administrasjonsutvalg

1. januar 2015 ble funksjonen som administrasjonsutvalg lagt til formannskapet.

Formannskapet som administrasjonsutvalg er kommunens partssammensatte utvalg for kommunalt avtaleområde og oppnenves i medhold av kommunelovens § 25 og hovedavtalen. Kommunelovens § 25 bestemmer at det skal være ett eller flere partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer valgt av kommunestyret samt to medlemmer blant ansatte, som er utpekt av arbeidstakerorganisasjonene. Utvalgets leder og nestleder velges blant formannskapets medlemmer.


Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00