Tidlig ute med å stemme?

Fra 1. juli kan du avgi din stemme til stortings- og sametingsvalget.

Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. I perioden 1. juli til og med 9. august kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Husk å ta med gyldig legitimasjon og tilsendt valgkort når du skal avgi stemme.


Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00