Stemme hjemme

Syke og uføre kan avtale med valgsekretariatet om å stemme hjemme. Frist for å gjøre avtale er  tirsdag 5. september kl. 12.00. Kontakt sekretariatet ved Minda Barvik Bergli, tel: 75 71 00 00.

Hjemmestemmingen vil bli gjennomført onsdag 6. september eller torsdag 7. september. Nærmere avtale vil bli gjort med hver enkelt søker.  


Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00