Forhåndsstemme

Fra 10. august kan du avgi din forhåndsstemme til stortings- og samtingsvalget 2017 på Meløy rådhus.

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Sted: servicetorget

Fra 28. august til 8. september åpnes det for forhåndsstemming på følgende steder (dette gjelder kun stortingsvalget):


Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00