Spørretime

Alle innbyggere kan stille spørsmål i den offentlige spørretimen.

I reglementet for kommunestyret, vedtatt 9. februar 2012, er det åpnet for innbyggere å stille spørsmål i en offentlig spørretime.

Vedtak:

  1. Det gjennomføres inntil 30 minutter offentlig spørretime umiddelbart før kommunestyrets ordinære saksbehandling starter.
  2. Alle innbyggere i kommunen kan stille spørsmål. Spørsmålen må være forelagt ordføreren skriftlig senest tre dager før møtet.
  3. Spørsmålene leses av spørsmålsstilleren. Ordføreren avgjør om han selv eller rådmannen svarer. Spørsmålsstilleren gis anledning til å kommentere svaret.
  4. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker, og saker som etter loven skal behandles for stengte dører, kan ikke tas opp. 


Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00