Reglementer

I politiske organisasjoner er det viktig at beslutninger fattes på riktig nivå i organisasjonen, og at de som fatter beslutninger er bemyndiget til det.

Formålet med delegering av myndighet er

  • Gi bedre service overfor innbyggerne gjennom raske og enkle beslutningsprosesser i hele organisasjonen
  • Skape et klart og hensiktsmessig skille mellom politisk og administrativ myndighet
  • Avlaste sentrale politikere og administrative organ for enkle og kurante saker
  • Rasjonalisere administrasjonens rutiner og arbeid
  • Gi ledere nødvendig myndighet
  • Sikre en effektiv, fleksibel og handlekraftig organisasjon
  • Beslutningsmyndighet nærmest mulig brukerne 

I menyen til venstre vil det komme linker reglement og retningslinjer for politikerne i Meløy kommune.


Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00