Mål og strategi

Omstillingsarbeidet i Meløy skal strekke seg over seks år (2012 – 2018) og en strategi- og handlingsplan danner grunnlag for arbeidet.

Strategi- og handlingsplanen har følgende mål:

«Sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden der bredden i næringsgrunnlaget utnyttes og videreutvikles på næringslivets premisser.»

Målene skal nås gjennom satsing på følgende områder:

A: Nyetableringer (ny industri, olje- og gassetableringer, etableringer i mindre bedrifter og offentlige arbeidsplasser)

B: Dagens virksomheter (reiseliv, fiske/havbruk, handel og tjenesteytende næringer, leverandørsamarbeid og konsernbedrifter)

C: Kommunens ansvar i omstillingen (infrastruktur, næringsvennlig kommune og bolyst)

I tillegg er kapital og kompetanse to innsatsområder som inngår i A, B og C.

Strategiplan for perioden 2016 - 2018 ble vedtatt i kommunestyret 31. mars 2016 og handlingsplanen for 2018 ble vedtatt i kommunestyret 14. desember 2017. Handlingsplanen skal til slutt godkjennes av fylkesrådet.

Reiselivsstrategi:

Det er utarbeidet en egen reiselivsstrategi for Meløy kommune. Denne ble vedtatt i omstillingsstyret 13. mai 2015 og i kommunestyret 1. oktober 2015.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00