Søknad om status som omstillingskommune

15. juni 2012 fikk Meløy status som omstillingskommune.

Som en konsekvens av REC Wafer Norges nedbygging i Glomfjord og følgevirkningene av denne, vedtok kommunestyret 9. februar 2012 å sende søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om å få status som omstillingskommune. Søknaden ble sendt 15. februar fra kommunen.

I søknadenn ba Meløy kommune om en offentlig omstillingsbevilgning på 75 millioner kroner. Midlene skal brukes i omstillingsarbeidet over seks år - fra 2012 til 2018. Av bruttosummen beregnes et bidrag fra Meløy Næringsutvikling AS og Meløy kommune på 25 millioner kroner over seks år.

Midlene skal i vesentlig grad brukes til å skape nye og varige arbeidsplasser, drift av omstillingsarbeidet og arbeide med akkvisisjon for å få fram mulig framtidige etableringer. Når det gjelder etablering av virksomheter skal hoveddelen av omstillingsmidlene benyttes til å skape nye og varige arbeidsplasser, samt utvikle eksisterende arbeidsplasser for å få realisert de muligheter som finnes i de prosjekter man prioriterer.

Etter at søknaden ble sendt forverret situasjonen seg betydelig da REC 20. mars 2012 besluttet å legge ned hele sin virksomhet i Glomfjord. På bakgrunn av det ble det 25. april 2012 sendt et vedlegg til søknaden der kommunen ber om midler til å etablere et egenkapitalfond på 60 millioner, samt kompetansetiltak for ansatte som har mistet jobbene sine. Ifølge en konsekvensutredning, utarbeidet av Nordland fylkeskommune og SINTEF, vil nedleggelsen medføre at 20 prosent av alle arbeidsplasser i Meløy forsvinner.

Søknaden om status som omstillingskommune ble behandlet i Stortinget 15. juni 2012.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00