Rutiner for innkjøp

Det er utarbeidet rutiner for innkjøp - Meløy Utvikling KF.

Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Meløy Utvikling KF (MU) utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Reglementet gjelder for alle innkjøp av varer og tjenester på vegne av MU.

Les hele reglementet for innkjøp her.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00