Organisering

Omstillingsarbeidet i Meløy har følgende organisering etter at Stortinget ga kommunen status som omstillingskommune 15. juni 2012:

Styre:

Sigurd Stormo, ordfører (leder)
Liv Toril Pettersen, Meløy Næringsforum
Rolf Nilsen
Tor Arne Gransjøen, Sundsfjord Smolt AS
Kristine Haukalid, Yara Norge AS

Varamedlemmer:
1. Per Frøskeland, opposisjonsleder
2. Anita Taraldsen, XL Bygg
3. Inger Kristiansen, Fagforbundet Meløy

Nav, Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune og rådmannen er observatører til styret. Kommunens kommunikasjonsrådgiver møter og gir faglige råd i forhold til informasjon og kommunikasjon.

Meløy Utvikling KF etableres og engasjeres som prosjektleder. Prosjektleder innstiller til omstillingsstyret og iverksetter tiltak i henhold til vedtak. 

Organiseringen ble vedtatt av kommunestyret 21. juni 2012.
Kommunestyret gjorde noen justeringer i forhold til organiseringen i møte 24. oktober 2012 og navneendring på det kommunale foretaket fra Meløy Næringsutvikling til Meløy Utvikling i møte 21. mars 2013.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00