Søknad prosjektmidler

For hvem
Selskaper som planlegger prosjekt i Meløy med målsetting om å skape arbeidsplasser, kan søke om planleggingsmidler (forstudie eller forprosjektmidler).

Søknad
Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet for satsningen. Søknaden skal inneholde følgende elementer: innledning, bakgrunn, situasjonsbeskrivelse, målsetting, satsningsområder/strategier, planlagte aktiviteter, organisering, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Søknad må sendes elektronisk. Søk her.

Behandling
Alle søknader behandles av omstillingsstyret. Styret har møte ca. hver sjette uke. Prosjekter som oppfyller årets handlingsplan, prioriteres.

Innvilgede tilskudd
Innvilgede søknader mottar tilsagnsbrev. For utbetaling av tilskudd må prosjektet være gjennomført. Prosjektet rapporterer tilbake til omstillingsstyret gjennom en sluttrapport og en prosjektlederrapport.

Utfyllende informasjon
Nedenfor finner du mer utfyllende informasjon om omstillingsprogrammet i Meløy:

Bedrifter i Meløy med utviklingsprosjekter oppfordres til også å sjekke ut følgende ordninger:

  • SkatteFUNN: En skattefradragsordning for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene eller sammen med andre. Ordningen er rettighetsbasert og lovregulert, og gjelder alle bransjer og alle bedrifter - uansett størrelse. Foretaket behøver ikke være i skatteposisjon, men det er krav om at foretaket er skattepliktig i Norge.
  • Bedriftsnettverk-Innovasjon Norge: Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende samarbeid.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00