Søknad etablererstipend

Hvem kan søke?
Omstillingsstyret i Meløy ønsker å stimulere til flere bedriftsetableringer i Meløy kommune. Det er opprettet seks stipend á 40.000 kroner pr år. Vi behandler søknadene fortløpende. Bedriftens forretningsidé og behovet for stipendet blir vurdert.

Søknad

Søknad
Sendes til: Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes, eller post@mu.meloy.kommune.no

Nyttige lenker for gryndere


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00