Søke omstillingsmidler

Søke midler
Meløy kommune fikk i 2012 til disposisjon 100 millioner kroner til omstilling og næringsutvikling fram mot 2018. Både tilskudd, lån og risikokapital kan innvilges av disse midlene. Til venstre på siden finner du en oversikt over hva det er mulig å søke midler til, samt nødvendig informasjon og søknadsskjema.

Hva midlene kan brukes til
Målet med offentlige omstillingsbevilgninger er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen eller regionen. Det skal etableres lønnsomme arbeidsplasser, og midlene skal bidra til økt verdiskaping ved at næringsstrukturen i området blir bredere og mer robust. Omstillingsmidlene skal utgjøre en ekstraordinær innsats i området for en avgrenset periode og skal være et supplement til ordinære virkemidler. Omstillingsmidlene skal primært benyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase.

Eksempler på hva midlene kan brukes til:
- Kompetanseutvikling, industriell forskning, utvikling, innovasjon og mulighetsstudier
- Etablering og investering av ny virksomhet eller utvikling av eksisterende virksomheter                                    
- Nettverksbygging mellom bedrifter
- Administrasjon av omstillingsorganisasjonen
- Konkretisering av krav til infrastruktur for næringslivet
- Mobilisering og tiltaksarbeid

Hvordan søke?

Søknad sendes elektroniskHer finner du mer informasjon om hvordan søke omstillingsmidler. 

For søknadsbistand, kontakt Meløy Utvikling KF:

  • E-post: post@mu.meloy.kommune.no
  • Besøksadresse: Meløy Utvikling KF, Ørnesveien 3 (Glomfjord Industripark), 8160 Glomfjord
  • Postadresse: Meløy Utvikling KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes
  • Tel: 75 71 99 00 

Det er ingen søknadsfrist for å søke om økonomisk støtte fra omstillingsmidlene.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00