Møte med næringsministeren

Ordfører Per Swensen fikk en time med statsråd Trond Giske i Oslo. Tema var behov for egenkapital. Foto: Connie Slettan Olsen. Ordfører Per Swensen fikk en time med statsråd Trond Giske i Oslo. Tema var behovet for egenkapital. Foto: Connie Slettan Olsen.

26. juni møtte Meløy kommune næringsminister Trond Giske.

Tema på møtet i Oslo var behovet for egenkapital.

I Meløy kommunes søknad om å bli omstillingskommune har kommunen bedt om følgende:

  • 50 millioner fra staten i omstillingsmidler, som igjen utløser 25 millioner fra Nordland fylkeskommune og 25 millioner fra kommunen
  • Økonomisk ordning for utdanning/kompetanseheving  for arbeidsledige etter REC-nedleggelsen
  • 60 millioner fra staten til etablering av et høyrisikofond, som igjen utløser 20 millioner i lokal kapital
  • Offentlige arbeidsplasser

Møte med statsråd Trond GiskePunkt 1 fikk kommunen innfridd i revidert statsbudsjett 2012, men disse kan ikke benyttes til egenkapital. I møte med statsråden la ordfører Per Swensen derfor fram ønske om at staten går inn med 60 millioner i etablering av et egenkapitalfond. Bakgrunnen er mangelen på egenkapital i landsdelen. Meløy Næringsutvikling jobber med en rekke aktører som ønsker å etablere seg i Meløy. Nesten alle krever lokalt medeierskap. Men kommunen/MNU har ikke midler til dette.

Et slikt fond som Meløy ber om finnes ikke i dag, og kommune tilbød seg å være pilot for denne nye måten å bruke omstillingsmidler på.

I møtet fikk kommunen råd om å utnytte de virkemidler Innovasjon Norge har til tilskudd og lån. Statsråden oppfordret til kreativ bruk av omstillingsmidlene og å se om det er miljøer som kan utløse midler til Såkornfondet som er beregnet for Nord-Norge. Staten går inn med 250 millioner i dette Såkornfondet mot at like mye kapital stilles lokalt. Men statsråden var ikke villig til å gi midler til et lokalt fond som det Meløy kommune ba om.

Det nye omstillingsstyret vil nå se på alternative måter å bruke omstillingsmidlene på til beste for etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser. 

Møtet 26. juni var det andre møtet Meløy kommune har hatt med næringsministeren i forbindelse med omstillingsarbeidet.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00