Møte med kommunalministeren

Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Torsdag 29. mars 2012 fikk en delegasjon fra Meløy kommune og Nordland fylkeskommune møte kommunalminister Liv Signe Navarsete i Oslo. Hovedtema på det en times lange møtet var kompetanseheving/studiefinansiering, etablering av et egenkapitalfond på 60 millioner kroner, samt bistand til etablering av offentlige og private arbeidsplasser.

Meløy kommune ønsker å få etablert et utdanningstilbud i Meløy slik at arbeidsledige etter RECs nedleggelse skal kunne ta fagutdanning og høyere utdanning uten at de fratas dagpengene. Meløy kommune ber i tillegg til søkandssummen på 50 millioner kroner fra staten, om 60 milllioner kroner til et egenkapitalfond. Slik vil det være lettere å få etablert prosjekter. Fondet skal ha høy risiko og lav terskel. I møtet ble det også diskutert muligheten for etablering av offentlige arbeidsplasser i Meløy. Kommunen jobber mot offentlige arbeidsplasser i sektorer som er i vekst og som departementet finner naturlig å legge til Meløy.

Tilbakemeldingen fra Navarsete var at departmenetet raskt vil sette i gang en prosess sammen med andre departement for å se hva de kan bidra med i forhold til de konkrete ønskene fra Meløy. Navarsete berømmet kommunens stå-på-vilje og lovet at behandlingen av søknaden vil skje uten unødig opphold.

Også Høyre-leder Erna Solberg berømmet Meløy kommunes omstillingsarbeid. Delegasjonen fra Meløy møtte Solberg og hennes rådgivere i Stortinget etter møtet med kommunalministeren. Også Høyre lover å bistå Meløy i omstillingsarbeidet.

Samme uke som møtene i Oslo, fikk Meløy kommune 50 minutter i fylkesrådet der de samme temaene ble tatt opp og diskutert.

Meløy kommune fikk i tillegg et møte med Navarsete i Oslo 14. mai 2012. På dette møtet ble det gjort kjent at Meløy innvilges 50 millioner kroner i omstillingsmidler.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00