Møte med Nordlandsbenken

Behovet for egenkapital og offentlige arbeidsplasser var hovedtema da Meløy kommune møtte Nordlands-politikere fra stortinget. Foto: Connie Slettan Olsen Behovet for egenkapital og offentlige arbeidsplasser var hovedtema da Meløy kommune møtte Nordlands-politikere fra stortinget. Foto: Connie Slettan Olsen.

Omstilling var tema da Meløy kommune møtte stortingspolitikere 17. august.

Møtet mellom Meløy kommune og stortingspolitikere fra Nordland var ønsket av begge parter for å gi informasjon og bli informert om situasjonen i Meløy etter nedleggelsen av REC i Glomfjord. Fylkesråd for næring deltok også.

Hovedtema på det to timer lange møtet var behovet for egenkapital og ønske om etablering avMøte med Nordlandsbenken offentlige arbeidsplasser.

Manglende egenkapital i landsdelen er en betydelig utfordring for omstillingsarbeidet og har vært tema på flere møter med representanter for storting og regjering. Regleverket for bruk av omstillingsmidler setter begrensninger for bruk av midlene til egenkapital. Dette ba Meløy kommune om hjelp til å få endret. Kommune ba også om hjelp fra stortingspolitikerne til etablering av offentlige arbeidsplasser i Meløy, og fikk en del råd om hva kommunen bør gjøre for å nå fram.

- Vi fikk ingen konkrete løfter, men stortingspolitikerne vil følge opp og støtte vårt arbeid videre. Det vil helt sikkert bli flere møter mellom kommunen og Nordlandsbenken i forbindelse med omstillingsarbeidet, sier ordfører Per Swensen. 

Swensen orienterte forøvrig om status for omstillingsarbeidet og situasjonen i Meløy. Kommunen hadde en nedgang i folketallet første halvår 2012 på 45 personer og har per 1. august 2012 en arbeidsledighet på 7,2 prosent.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00