Møte med Arbeidsdepartementet

En delegasjon fra Meløy kommune møtte 18. juli 2012 Arbeidsdepartementet under ledelse av statssekretær Gina Lund.

Tema for møtet var å finne mulige løsninger på å kombinere kompetanseheving / studier med dagpenger.

Statssekretæren poengterte at regjeringen er opptatt av den spesielle situasjonen i Meløy og at statssekreærene jobber på tvers av departementene for å følge situasjonen og vurdere ulike tiltak. Regjeringen er likeledes opptatt av konsekvensene i forhold til distriktspolitikken.

Departementet kan ikke gi et generelt unntak fra reglene for et spesifisert antall personer, som Meløy har bedt om, men NAV skal sammen med kommunen og den enkelte som er blitt arbeidsledig etter nedleggelsen av REC og tilstøtende bedrifter finne gode og formålstjenlige løsninger for den enkelte.

Det er nå avklart at det, under forutsetning av tilstrekkelig antall studenter, vil bli gjennomført ingeniørutdanning under faglig ledelse av Høgskolen i Narvik og Tverrfaglig miljøarbeid under ledelse av Fagskolen i Narvik.

Meløy kommune og NAV Nordland vil derfor så snart som mulig gjennomføre et møte for å avklare rammene for hvordan dette kan gjennomføres på en god måte for den enkelte.

Ordfører Per Swensen er godt fornøyd med møtet og ser nå gode muligheter til å finne formålstjenlige løsninger i samarbeid med NAV Nordland.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00