Møter med sentrale myndigheter

I forbindelse med omstillingsarbeidet har det vært avholdt flere møter mellom Meløy kommune og representanter fra storting og regjering.

Til venstre kan du lese mer om dette.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00