Meløy Kapital AS

Omstillingsprogrammet har opprettet et egenkapitalfond på 14,4 millioner kroner. Fondet driftes av selskapet Meløy Kapital AS. Meløy kommune er hovedaksjonær.

Meløy Kapital AS skal være et instrument for vellykket utvikling av næringsvirksomhet i regionen.

Meløy kommune og nærliggende områder skal være det primære geografiske nedslagsfeltet. Andre geografiske områder kan være aktuelle om dette er formålstjenlig for selskapets virksomhet. Ved investeringer utenfor primærområdet er det en forutsetning at det investeres sammen med en profesjonell medinvestor som besitter lokal kunnskap.

Meløy Kapital AS skal tilstrebe å være engasjert mot prosjekter av betydelig størrelse. Investeringer på mindre enn 500.000 kroner i nye prosjekter skal normalt ha en særskilt begrunnelse. Tidshorisonten på investeringene skal i hovedsak være 3 - 5 år. Ingen særskilte bransjer prioriteres. I hovedsak skal selskapet ikke alene investere sammen med gründere, men søke å finne profesjonelle medinvestorer som har tilsvarende tidshorisont og avkastningskrav.

Styrets sammensetning:

  • Nils Fredrik Røv, styreleder
  • Lothar Maruhn
  • Sonja Turid Djønne
  • Odd Emil Ingerigtsen


Kontaktinformasjon

Navn
Nils Fredrik Røv
Stilling
Styreleder/daglig leder Meløy Kapital AS
Postadr.
c/o MNU, pb 84, 8161 Glomfjord
Telefon
913 82 400