Spørreundersøkelse blant bedrifter

Som en del av konsekvensanalysen gjennomførte Nordland fylkeskommune i perioden 26. januar til 9. februar 2012 en spørreundersøkelse blant 84 bedrifter i Meløy. Hensikten var å kartlegge konsekvensene i forbindelse med nedbemanningen hos REC Glomfjord.

Til sammen 36 bedrifter svarte. Det utgjør en svarprosent på 43.

I undersøkelsen ble bedriftene også bedt om å gi en oversikt over opplæringsbehovet og hvem som ønsker kontakt med Innovasjon Norge Nordland. De som svarte positivt på disse to spørsmålene vil bli fulgt opp enten via Meløy Næringsutvikling AS eller Innovasjon Norge Nordland.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00