Konsekvensanalysen

I forbindelse med nedbemanningen ved REC Wafer Norway Glomfjord er det utarbeidet en analyse som skal angi konsekvensene.

Analysen er todelt. Del I omhandler nåsituasjonen (februar 2012) i Meløy og Glomfjord. I denne delen er det tatt utgangspunkt i en beskrivelse av næringsutviklingen i Meløy. Videre har man analysert befolkningsutvikling, pendling, arbeidsmarkedssituasjonen, utdanningsnivå, kommunal økonomi og sentral levekårskomponenter.

I del II analyseres de direkte og indirekte sysselsessingsmessige konsekvensene av nedbemanningen ved REC i Glomfjord.

Konsekvensanalysen er utarbeidet av Nordland fylkeskommune og SINTEF.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00