Informasjon om omstillingsarbeidet

Informasjon om omstillingsprogrammet i Industrifolk. Informasjon om omstillingsprogrammet i Industrifolk.

Å nå ut med informasjon om omstillingsarbeidet er en prioritert oppgave for Meløy Utvikling KF.

Informasjon om omstillingsarbeidet i Meløy blir gitt ut som en del av informasjonsavisen Ny Næring. 

Her kan du lese utgavene fra:

Fra 2014 og fram til høsten 2016 har et av informasjonstiltakene vært utgivelse av informasjonsavisa KraftTAK. Avisen ble distribuert til alle husstander i Meløy, samt til et hundretall samarbeidspartnere i Salten og landet forøvrig.

Her kan du lese alle utgavene:

I 2013 hadde omstillingen en egen spalte i månedsmagasinet Mitt Meløy. Disse kan du lese i lenkene under. I tillegg til informasjonsspalten i Mitt Meløy, denne nettsiden og Facebook, ble det i juni 2013 utgitt en informasjonsbrosjyre om omstillingen. Denne ble sendt ut til alle husstander i Meløy. Brosjyren gir informasjon om omstillingens organisering, strategi, hvordan søke omstillingsmidler, bruk av midlene og hvor man finner informasjon om omstillingen. 

Her kan du lese informasjonsspalten fra:


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00