Stort engasjement på folkemøtene

Drøyt 60 personer fant veien til Halsa samfunnshus da prosjektgruppen for omstilling inviterte til folkemøte. Foto: Connie Slettan Olsen. Drøyt 60 personer fant veien til Halsa samfunnshus og 75 til Meløy kulturhus da prosjektgruppen for omstilling inviterte til folkemøte. Foto: Connie Slettan Olsen.

Mange fant veien både til Halsa samfunneshus og Meløy kulturhus for å få orientering og stille spørsmål om omstillingsarbeidet.

5. og 7. mars 2012 inviterte prosjektgruppen for omstilling i Meløy til folkemøter på Halsa og i Glomfjord. Første møte ble avviklet på Halsa samfunnshus. Dit møtte drøyt 60 personer opp for å få informasjon og stille spørsmål om omstillingen. I Glomfjord ca. 75 personer.

Ordfører Per Swensen innledet møtene med å fortelle om bakgunnen for omstillingsarbeidet.

Lothar Maruhn og Per Swensen innledet folkemøtet på Halsa.- For ett år siden hadde REC i Glomfjord 440 ansatte og kjøpte varer og tjenester lokalt for 300 millioner kroner. I dag er det ca. 100 ansatte igjen, Multi-fabrikken er lagt ned og sju bedrifter er direkte berørt av dette. En av dem er konkurs. Vi er i en situasjon der vi kan miste ca. 700 arbeidsplasser og betydelige kjøp av varer og tjenester. Men, vi håper ikke det skal skje. Det er en kjennsgjerning at omstillingskommuner har kommet godt ut av det. Jeg har tro på at også vi skal klare det, men vi har en kjempejobb å gjøre, sa Swensen.

Administrerende direktør i Meløy Næringsutvikling (MNU), Lothar Maruhn, fortalte at det i perioden 2000 til 2010 ble skapt 600 arbeidsplasser i Meløy. De fleste industriarbeidsplasser. Nå skal det jobbes bredere.

- I omstillingsarbeidet skal MNU jobbe med etableringer rettet blant annet mot industri, reiseliv, fiskeri, primærnæringer og offentlige arbeidsplasser. Vi jobber også sammen med Nav og Meløy videregående skole om kompetanseheving. Vi må sikre oss at vi ikke mister all kompetansen, sa Maruhn.

Han understreket at omstilllingen er noe alle i Meløy må samhandle om.Folkemøte i Glomfjord.

- Dette er ikke et industriproblem i Glomfjord, men en utfordring for hele Meløy-samfunnet. Vi må se på alle muligheter og tar imot tips fra alle.

Etter innledningen ble det åpnet opp
for spørsmål fra salen. Og mange gode spørsmål og innspill fikk prosjektgruppen for omstilling med seg etter møtet. Disse vil bli bearbeidet og tatt med i det videre arbeidet.

På folkmøtet i Glomfjord deltok flere representanter fra Nordland fylkeskommune. Blant dem fylkesråd for næring, Arve Knutsen, som sa:

Fylkesråd Arve Knutsen.- Jeg ser gnisten hos dere. Det er nettopp det som trengs for å få noe til, og jeg ser sikker på at dere vil lykkes.

Prosjektgruppen for omstilling i Meløy takker alle som deltok på møtene for positivt engasjement og gode innspill.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00