Folkemøter/innspill

Er du usikker på hva omstilling er, hva prosjektgruppen for omstilling arbeider med, hvordan omstillingen kan få konsekvenser for deg og ditt nærmiljø?

Prosjektgruppen for omstilling ønsker å møte innbyggerne blant annet ved å arrangere folkemøter. De første folkemøtene ble avviklet på Halsa samfunnshus mandag 5. mars og i Meløy kulturhus onsdag 7. mars 2012.

Der orienterte ordfører Per Swensen og administrerende direktør i Meløy Næringsutvikling, Lothar Maruhn, om bakgrunnen for omstillingen, prosessen videre og satsingsområder. Det ble videre lagt opp til dialog med publikum, som fikk i oppgave å svare på tre konkrete spørsmål:

  1. Hva mener du er viktig å legge vekt på i det kommende omstillingsarbeidet?
  2. I hvilken grad/hvordan kan du tenke deg å bidra i omstillingsarbeidet?
  3. På hvilken måte kan vi best mulig holde deg informert om omstillingsarbeidet?

Her kan du lese innspillene fra folkemøtene.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00