Fiskefartøy/fiskekvoter

Regelverk for stønad til egenkapital og lån til fiskefartøy og fiskekvoter i Meløy.

Formål:

Stønad til egenkapital og lån skal innenfor rammen av årlig bevilgning over kommunebudsjettet stimulere til opprettholdelse/fornying av fiskeflåten og kjøp av fiskekvote i Meløy kommune. Ordningen gjelder for fiskere på blad B:

a) bygging av nye fartøy
b) kjøp av gode, brukte fartøy
c) kjøp av kvoter/fiskerettigheter

Det ytes ikke stønadslån til kjøp av redskaper.

Regelverket for stønad til egenkapital og lån til fiskefartøy og fiskekvoter i Meløy kan du lese her.

Søknad sendes til:
Meløy Utviking KF, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Søknaden vedtas i styret for Omstilling i Meløy. Se styrets møtekalender.


Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00