Omstilling i Meløy

Omstillingsarbeidet er et resultat av nedleggelsen av REC i Meløy og Norge. Omstillingsarbeidet er et resultat av nedleggelsen av REC i Meløy og Norge. Foto: Connie Slettan Olsen.

I mars 2012 besluttet REC å legge ned all produksjon i Meløy.

Nedleggelsen, som direkte berørte 650 arbeidsplasser i Meløy, gjorde det nødvendig å starte et omstillingsarbeid i kommunen med mål om å redusere skadevirkningene og erstatte tapte arbeidsplasser. En prosjektgruppe, senere styre, fikk ansvar for omstillingsarbeidet med Meløy Utvikling KF som redskap for gjennomføringen.

I revidert statsbudsjett 2012 fikk Meløy kommune bevilget 50 millioner kroner til omstillingsarbeidet. I tillegg har Nordland fylkeskommune og Meløy kommune bevilget 25 millioner kroner hver til dette arbeidet.

Ønsker du å holde deg oppdatert på omstillingsarbeidet i Meløy, vil det fortløpende legges ut nyheter på denne siden.


Nyheter fra Meløy Utvikling KF

Kontaktinformasjon

Navn
Stine Estensen
Stilling
Daglig leder Meløy Utvikling KF
Besøksadr.
Ørnesveien 3 (Glomfjord industripark), 8160 Glomfjord
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 99 00