Innbyggerinitiativet

Min sajkHar du en sak du mener kommunestyret bør behandle?


Her kan du foreslå en sak, eller skrive under på en sak som er foreslått  og som du vil støtte. For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente på e-post, Twitter, Facebook eller Google+.

Kommunestyret plikter å ta stilling til forslag som to prosent av innbyggerne i Meløy står bak. Alternativet er at 300 personer i kommunen står bak forslaget.

Kommuneloven fikk i 2003 et nytt kapittel om innbyggerinitiativ. Kommuneloven §39a lyder:

  1. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen eller 500 i fylket, står bak forslaget.
  2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.
  3. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes fram på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet.
  4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne praragraf og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

Mer informasjon om innbyggerinitiativet kan du lese her.


Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00