Du er her: Forside / Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Valgdato   

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalger er mandag 11. september 2023.

Levere listeforslag

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars klokken 12.00. 

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Mer informasjon om krav og maler finner du i ved å klikke på lenken.

Kommunene er pliktige til å legge ut alle innkomne listeforslag til offentlig ettersyn.

Følgene valglister til kommunestyrevalget 2023 i Meløy kommune er kommet inn:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Rødt
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Senterpartiet
 • Venstre
 • Meløy Frie Folkevalgte

Klikk her for å se innkomne listeforslag.

Listene er ikke endelig godkjent av valgstyret, men er under behandling.

Valgstyret har frist til 1. juni for å godkjenne valglistene.

Stemmelokaler 

Her kan du avlegge din stemme på valgdagen 11. september

 • Engavågen/Grønøy /Åmøy: Enga skole, gymsal  kl.10.00 - 19.00
 • Glomfjord: Glomfjordhallen kl. 10.00 - 19.00
 • Halsa/Holandsfjord/Ågskardet: Halsa skole, gymsal kl. 10.00 - 19.00
 • Neverdal: Neverdal Samfunnshall kl. 10.00 - 19.00
 • Reipå: Reipå skole, gymsal kl. 10.00 - 19.00
 • Ørnes/Mesøy/Støtt/Bolga: Kulturfabrikken, Ørnes kl. 10.00 - 19.00
 • Meløy: Meløy oppvekstsenter, gymsal kl. 14.00 - 19.00

Forhåndsstemmesteder

Ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 skal forhåndsstemmegiving foregå på følgende steder:

 • Veiledningssenteret, rådhuset 10. august – 8. september i rådhusets åpningstid, i tillegg lørdag 2. september  kl. 10.00 – 14.00
 • Ågskardet, Råkk Huset, torsdag 24. august kl. 10.00 – 14.00
 • Halsa, Halsa samfunnshus, torsdag 24. august kl. 15.00 – 19.00
 • Vakta Industriparken, Glomfjord mandag 28. august og onsdag 6. september kl. 10.00 - 14.00
 • Meløy helse- og velferdssenter, Ørnes tirsdag 29. august kl. 10.00 – 12.00 
 • Meløy videregående skole, Ørnes, tirsdag 29. august kl. 13.00 – 15.00
 • Glomfjord bo- og omsorgssenter, Glomfjord, onsdag 30. august kl. 10.00 – 12.00
 • Meløy videregående skole, Glomfjord onsdag 30. august kl. 13.00 – 15.00
 • Bolga, nærbutikken (Lillekroa), torsdag 31.august kl. 14.00 – 18.30
 •  Nordtun Helserehab, Vall, mandag 4. september kl. 10.00 – 13.00
 • Vall sykehjem, Vall, mandag 04.09 kl. 14.00 – 16.00
 • Støtt, Gammelbutikken 1. etasje, tirsdag 5. september kl. 12.00 – 16.00
 • Ambulerende forhåndsstemmegiving 6. - 8. september. Frist for å søke om ambulerende forhåndsstemmegivning til kommunen  er  8. september kl. 10.00. Ring 75 71 00 00 eller send e-post til postmottak@meloy.kommune.no

Publisert: 08.11.2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?