Du er her: Forside / Meløy Utvikling KF

Meløy Utvikling KF

Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Meløy Utvikling KF er Meløy kommunes næringsselskap.

  Om oss

  Meløy Utvikling KF er Meløy kommunes næringsselskap. Vi har lang erfaring med utviklingsarbeid og etablererservice, og yter hjelp til etablerte bedrifter og nyetablerere som ønsker vekst og utvikling. 

  Selskapet ble opprettet i 2013, og har vært kommunens redskap i et omfattende omstillingsprogram i Meløy fra 2012-2018. Vi samarbeider tett med Meløy kommune for gjennomføring av kommunens strategiske næringsplan for 2019-2022.

  Våre tjenester

  Meløy utvikling leverer tjenester til gründere og bedrifter som satser på vekst og utvikling. 

  • Etablererveiledning
  • Etablererkurs (Start Opp Salten)
  • Etablererstipend
  • Næringsfaglig vurdering ovenfor NAV
  • Veiledning til videreutvikling av din bedrift
  • Hjelp til nettverksbygging/ utviklingsprogram
  • Hjelp til å finne finansiering
  • Støtte til fiskefartøy og kvoter
  • Oversikt over ledig næringsareal/ næringslokaler

  Kontakt

  Ansatte

  Stine Estensen
  Daglig leder

  Kontakt
  Epost: stine.estensen@mu.meloy.kommune.no
  Mobil: +47 934 00 473

  Espen Maruhn
  Prosjektleder reiseliv

  Kontakt
  Epost: espen.maruhn@mu.meloy.kommune.no
  Mobil: +47 412 14 741

  Finn Nordmo
  Prosjektleder industri

  Kontakt
  Epost: finn.nordmo@mnu.no
  Mobil: +47 482 95 718

   

  Her finner du oss

  Våre kontorer ligger i Glomfjord Industripark. Her er vi samlokalisert med flere viktige samarbeidspartnere som Meløy næringsforum, Opplæringskontoret i Meløy, Kompetansepilot Salten, Ny Næring og Meløy bedriftsservice. 

  Besøksadresse:

  Glomfjord Industripark
  Kompetansehuset
  Ørnesveien 3
  8160 Glomfjord

  Telefon: 75 71 99 00
  www.glomfjordindustripark.no

  Styret

  Meløy Utvikling KF har følgende styre:

  Sigurd Stormo (leder)
  Tone Norum (nestleder)
  Per Hagbart Frøskeland
  Liv Toril Pettersen
  Rolf Birger Nilsen
  Anita Helen Taraldsen (vara)
  Inger Synnøve Kristiansen (vara)

  Gründerhjelp

  Har du lyst til å starte din egen bedrift?

  Meløy Utviking kan hjelpe deg å utvikle ideen din. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. 

  Vi tilbyr følgende tjenester: 

  • Rådgivning

  Meløy Utvikling har lang erfaring fra utviklingsarbeid og etablererservice, og kan være din støttespiller på veien mot å starte egen bedrift.  Vi kan tilby veiledning og rådgivning, og kobling mot aktuelle utviklingsprogram og nettverk. 

  • Etablererkurs

  Meløy Utvikling KF tilbyr etablererkurs gjennom Start Opp Salten. Start Opp Salten er et etablererkurs for deg som er gründer i en tidlig fase og for deg som vurderer å starte egen bedrift. Start Opp Salten gir deg kunnskapen som øker dine muligheter til å lykkes, og et sosialt og faglig nettverk av andre gründere.

  Les mer om Start Opp Salten her 

  • Etablererstipend 

  Meløy Utvikling KF ønsker å stimulere til flere bedriftsetableringer i kommunen, og har opprettet 6 stipend på 40 000 kroner. Vi behandler søknadene fortløpende, og du kan forvente svar innen tre uker. Stipendene deles ut årlig.

  Disse kan søke:

  • Du som har en nyetablert bedrift og planlegger å leve av inntektene fra denne.
  • Du som har investert egne midler og tid på planlegging av bedriften.
  • Du som har en plan for oppstart av driften, og trenger penger for å realisere den
  Slik søker du

  Søknadsskjema

  Send inn din søknad til oss: 

  Meløy Utvikling KF
  Gammelveien 5
  8150 Ørnes

  Eller på epost til:

  post@mu.meloy.kommune.no

   

  Nyttige lenker

  Støtte til fiskefartøy og fiskekvoter

  Meløy kommune ønsker å stimulere til opprettholdelse og fornyelse av fiskeflåten og kjøp av fiskekvoter i Meløy kommune.

  Du kan søke støtte til:

  • bygging av nye fartøy
  • kjøp av brukte fartøy
  • kjøp av kvoter og fiskerettigheter.

  Det gis ikke stønadslån til kjøp av redskaper. Støtteordningen gjelder for fiskere på blad B.

  Slik søker du

   

  Send inn din søknad til oss: 

  Meløy Utvikling KF
  Gammelveien 5
  8150 Ørnes

  Eller på epost til:

  post@mu.meloy.kommune.no

   

  Regelverk

  "Regelverket for stønad til egenkapital og lån til fiskefartøy og fiskekvoter i Meløy" 

  Ledig næringsareal og forretningslokaler

  Meløy Utvikling KF kan bistå med å gi deg en oversikt over ledige næringsareal og forretningslokaler i Meløy.

  Meløy kommune jobber for å utvikle to større industriarealer: Kilvik næringsareal i Holandsfjorden, og Æsvika-Galtneset industriområde på Halsa, samt for å tilrettelegge for næringsarealer en ny fiskerihavn på Reipå.

  For bedrifter som ønsker å etablere seg i et industrimiljø, har Glomfjord Industripark ledige industriarealer og etablert infrastruktur med vei, god og stabil strømforsyning, kjølevann, damp- og lufttrykknett, containerhavn med mer. Der er også ledige lager- og industribygninger, og tilgang til kantine og møterom.

  Der er flere private aktører som har næringsareal eller lokaler som kan være aktuelle for salg eller utleie. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

  Stine Estensen
  Telefon: +47 934 00 473

  Covid-19

  I forbindelse med koronaepidemien har vi i Meløy opprettet et beredskapsråd for næringslivet.  

  Vi anbefaler næringslivet å ha en god dialog med sin bank og regnskapsfører, og å sette seg godt inn i de tiltakene som kommer fra staten. 

  Altinn.no - starte og drive bedrift finner du aktuell og samlet informasjon til næringslivet i forbindelse med koronasituasjonen. Informasjonen er satt sammen på tvers av etater og andre myndighetsutøvere. 

  Rapport fra Beredskapsråd for næringslivet - august 2020

  Kontaktperson: 

  Stine Estensen
  Mobil:+47 934 00 473
  Epost: stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

  Strategisk næringsplan

  Strategisk næringsplan 2019-2022

  Meløy kommune vedtok i desember 2018 «Strategisk næringsplan for 2019-2022 med perspektiver mot 2030». Planen definerer ambisjoner og strategier for Meløy kommune sin satsning på næringsutvikling i de kommende årene.

  Strategisk næringsplan finner du her

  Indeks Meløy

  Indeks Meløy utarbeides årlig av Meløy Utvikling KF. Basert på innsamlet tallmateriale viser indeksen utviklingen i Meløy innenfor befolkning, næringsliv, sysselsetting, inntekt og formue.

  Prosjekt

  Hydrogen

  Det jobbes aktivt for igjen å etablere hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark. Glomfjord Hydrogen AS med samarbeidspartnere, har som mål å være leveringsklare med flytende grønn hydrogen til de nye Vestfjordfergene i 2024. 

  Les mer på www.glomfjordhydrogen.no

  Nyhetsbrev Salten hydrogennettverk

  Kontaktperson:

  Finn Nordmo
  Prosjektleder industri/ daglig leder Glomfjord Hydrogen as
  Epost: finn.nordmo@mnu.no
  Telefon: +47 482 95 718

   

  Bærekraftig utvikling av Svartisen

  Meløys eldste turistattraksjon er Svartisen med Engenbreen. Her har vi hatt turister fra inn og utland i mer enn 100 år. 

  Fra 2015 har vi arbeidet strategisk og systematisk med utvikling av Svartisen. Arbeidet er kunnskapsbasert med utgangspunkt i å knytte til oss nødvendige fagressurser lokalt, regionalt og nasjonalt.

   

  • Besøksforvaltning

  Med utgangspunkt i besøkspunktet Svartisen deltar Meløy, som en av sju kommuner, i pilotprosjektet besøksforvaltning i Nordland ved Nordland fylkeskommune. Gjennom prosjektet ser vi på hvordan man kan legge til rette for, og styre bruken av Svartisen, slik at vi optimaliserer opplevelsen for besøkende, samtidig som vi sikrer lokal verdiskapning og ivaretakelse av naturverdiene.

  Les mer om prosjektet her

  • Tjenestedesign

  For å sikre at opplevelsen ved et besøk på Svartisen er god både for besøkende og fastboende, har Meløy utvikling gjennom 2019 deltatt i utviklingsprogrammet "Tjenestedesign for kommuner" i regi av Nordnorsk design- og arkitektursenter. Målsetningen er å løfte opplevelseskvaliteten ved Svartisen gjennom bedre informasjon, gjennomtenkt formidling og en styrket vertskapsfunksjon. 

  • Nasjonal turiststi Svartisen

  Meløy kommune har siden 2012 jobbet aktivt med reiselivsutvikling i Meløy, med Svartisen som et definert fyrtårn i satsningen. Et av delprosjektene i et større hovedprosjekt er å etablere Svartisen som en få utvalgte Nasjonale turiststier i Norge. 

  Autorisasjonssøknad nasjonal turiststi Svartisen

  Kontaktperson:

  Espen Maruhn
  Prosjektleder reiseliv
  Epost: espen.maruhn@mu.meloy.kommune.no
  Telefon: +47 412 14 741

   

   

  Meløy Utvikling KF

  Besøksadresse:

  Ørnesveien 3
  8160 Glomfjord
  Sist endret: 26.08.2021