Du er her: Forside / Høringer

Høringer og offentlig ettersyn

Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du arealplaner og temaplaner som Meløy kommune har lagt ut på høring.

  Planer til høring/offentlig ettersyn

  Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland

  Vi ønsker å høre din mening om endringer i Forskrift i vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland. Send dine innspill til Meløy kommune, Plan- og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller postmottak@meloy.kommune.no innen 31. august 2019.

  Utvalget for plan- og kommunalteknikk vedtok i møte den 19. juni 2018 å legge forslag til endret Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland ut på høring.

  De foreslåtte endringene er i forhold til praktiske rutiner rundt vannmålere og faktureringssystem, og mulighet for reduksjon av tilknytningsgebyr. Under behandling i utvalget for Plan og kommunalteknikk, kom det også et forslag som åpner for reduksjon i vannavgiften for landbrukseiendommer med melkeproduksjon/storfe.

  Forskriften legges ut til høring i perioden 9. juli - 31. august 2019, og behandles av kommunestyret høsten 2019. Endret forskrift trer i kraft 1. januar 2020.

  Høringsutkastet kan du se her

  Eksisterende forskrift finner du her

  Saksprotokoll fra behandlingen i Plan og kommunalteknikk finner du her

  Kom med innspill innen 31. august

  Hvis du har innspill til endringene i forskriften, sender du en skriftlig tilbakemelding til:

  postmottak@meloy.kommune.no eller til:
  Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

  Kontaktperson: Frank Holdal, telefon 75 71 05 77

  Hva er en høring?

  Når et planforslag blir lagt ut på høring, skal kommunen sende planforslaget til alle som blir berørt av dette. Det kan være statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner. Om disse ønsker å uttale seg, må de gjøre det innen en fastsatt frist.

  Hva er offentlig ettersyn?

  Når kommunen legger et forslag ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at alle kan sette seg inn i det. 

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål til planforslaget, høringsprosessen eller annet som gjelder planer lagt ut for offentlig høring/ettersyn?

  Kontakt saksbehandler Trond Skoglund på følgende måter:

  • telefon: 75 71 05 72
  • post: Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

  Send e-post

  Sist endret: 09.07.2019