Du er her: Forside / Høringer

Høringer og offentlig ettersyn

Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Her finner du arealplaner og temaplaner som Meløy kommune har lagt ut på høring.

  Planer til høring/offentlig ettersyn

  Detaljreguleringsplan for Neverdal Enspire skole

  Har du synspunkter på den nye reguleringsplanen for Neverdal Enspire Angellbakken? Send dine innspill til Meløy kommune, Plan- og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes eller postmottak@meloy.kommune.no innen 17. januar 2020.

  Planen er utarbeidet av Arkitekt Even Aursand AS, 8016 Bodø på vegne av Neverdal EnSpire skole AS, 8149 Neverdal. Planområdet, som er på 11,4 dekar, ligger i Neverdal sentrum , og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr. 49/202, 49/210, 49/204 og 49/1.

  Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av en privat skole med infrastruktur og friområde, samt videreføring og utvikling av dagens forretningsområde.

  Utvalget for Plan og kommunalteknikk har vedtatt å legge forslaget til detaljreguleringsplan ut på høring i minimum seks uker. Høringsperioden er fra 22 . november 2019 til 17. januar 2020.

  Du finner mer informasjon om planarbeidet og alle plandokumenter i kommunens planarkiv på internett, se http://webhotel3.gisline.no/GISLINEWebplan_1837/ , planident 2019002 og i servicetorget på Meløy rådhus. Ta kontakt med servicetorget på tlf. 75 71 00 00 hvis du ønsker å få plandokumentene tilsendt.

  Kontaktperson: Trond Skoglund, telefon 75 71 05 72.

  Hva er en høring?

  Når et planforslag blir lagt ut på høring, skal kommunen sende planforslaget til alle som blir berørt av dette. Det kan være statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner. Om disse ønsker å uttale seg, må de gjøre det innen en fastsatt frist.

  Hva er offentlig ettersyn?

  Når kommunen legger et forslag ut til offentlig ettersyn, skal minst ett eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at alle kan sette seg inn i det. 

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål til planforslaget, høringsprosessen eller annet som gjelder planer lagt ut for offentlig høring/ettersyn?

  Kontakt saksbehandler Trond Skoglund på følgende måter:

  • telefon: 75 71 05 72
  • post: Meløy kommune, Plan og kommunalteknikk, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

  Send e-post

  Sist endret: 22.11.2019