Du er her: Forside / Sceneinstruktørordningen

Sceneinstruktørordningen

Kulturkontoret, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Sceneinstruktørene er et nettverk av 8 profesjonelle instruktører som arbeider i 34 kommuner i Nordland, oppdelt i 8 regioner. Nordland fylkeskommune er ansvarlig arbeidsgiver, med en Scenekunstleder som leder for ordningen, stasjonert i Bodø.

Dette er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en teateroppsetning.

Sceneinstruktørene arbeider som ansvarlig instruktør og konsulent med lag og foreninger, skoler og prosjekter i samarbeid med forskjellige kunst- og kulturaktører. Sceneinstruktørene skal bidra til utvikling av interessen for scenekunst i fylket, samt inspirere til nytenking og modernisering av de uttrykk som produseres.

Ved siden av den ordinære virksomheten arbeider sceneinstruktørene med utviklingsprosjekt innenfor scenekunst, i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Har dere behov for hjelp fra vår dyktige sceneinstruktør?  

Tjenesten sceneinstruktørene tilbyr dekker:
 • Iscenesettelse (bl.a. regi og scenografi)
 • Tekst- og dramaturgihjelp
 • Kursing i ferdigheter innenfor scenekunstfeltet
 • Konseptutvikling (til f. eks støtte prosjekter som involverer av regionens kulturutøvere)
 • Samarbeidsprosjekter i kulturskolen 

Instruktøren arbeider primært med den sceniske utførelsen, og ikke som produsent. Dette vil si at en må selv ordne alt det praktiske rundt prøveprosessen og forestillingen. Hvilken rolle ønsker en at sceneinstruktøren skal ha? Søker en hjelp til regi av et helt stykke, gjennom faste øvinger over lang tid, eller trenger en hjelp til konseptutvikling/idémyldring i starten av en prosess? 

Hvem kan søke om bruk av Sceneinstruktør?
 • Amatørteater og revylag
 • Barne- og ungdomsteater
 • Barne- og ungdomsskoler, Videregående skoler og Høgskoler
 • Kor og musikkforeninger
 • Historiske spill og festivaler
 • Frivillige lag og foreninger

Søknadsskjema

Prosjektet bør være så formulert som mulig. Beskriv nøye hva det er man planlegger og hva en trenger hjelp til.   NB! I søknaden skal det fremgå tydelig hvem som søker, antall deltagere i prosjektet, hva en søker hjelp til, en grundig formulering av prosjektet, og en estimert tidsplan.
Søknadsfrist er 1. desember (vår) eller 1. juni (høst).

Sist endret: 22.11.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?