Du er her: Forside / NAV Meløy

NAV Meløy

Gammelveien 9, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Vår hovedoppgave er å hjelpe den enkelte med arbeid, økonomi og velferdsspørsmål gjennom ulike tiltak og stønader. Vår tjeneste er todelt, med kommunale og statlige oppgaver.

  Kommunale tjenester 

  Hva kan vi hjelpe deg med?

  Økonomisk sosialhjelp

  Økonomisk sosialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

  Det er NAV Meløy som behandler din søknad om sosialhjelp.

  Søk økonomisk sosialhjelp

  Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du laste ned utskriftsvennlig pdf- fil her:

  Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut skjema, finner du det også ved hovedinngangen i 2 etasje ved NAV-kontoret på Ørnes. 

  Kvalifiseringsprogrammet

  Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet er på fulltid.

  Søk deltakelse

  Opplysning, råd og veiledning

  Du har rett til opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du allerede er i en vanskelig livssituasjon, eller om du mottar andre tjenester fra NAV.

  Søknadsskjema


  Ungdomsteamet

  Vårt ungdomsteam følger opp alle unge under 25 år, bortsett fra de som er sykemeldt og har en arbeidsgiver. Vi kan hjelpe deg med å:

  • søke arbeid
  • få kontakt med andre hjelpeinstanser 
  • sikre inntekt i en overgangsperiode
  • gi råd om utfordringer i hverdagen

  Telefon: 401 05 665 mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30.

  Her finner du mer informasjon om det å være ung i NAV.


  Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

  Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

  Søknadsskjema

  Midlertidig botilbud

  Midlertidig botilbud NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

  Søknadsskjema

  Fast botilbud

  Dersom du har behov for et mer fast botilbud, kan du kontakte Meløy kommunes eiendomsavdeling.

  Kontaktinformasjon til eiendomsavdelingen

  Besøks- og postadresse: 
  Meløy kommune, eiendomsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes
  Telefon: 75 71 00 00
  E-post: postmottak@meloy.kommune.no

  Søk om bolig

  Startlån

  Hvis du ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, kan du søke om startlån og tilskudd fra Husbanken. Det er NAV Meløy som behandler søknaden.

  Søk startlån

  Bostøtte

  Bostøtte fra Husbanken er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er økonomiavdelingen i Meløy kommune som behandler søknaden.

  Kontaktinformasjon til økonomiavdelingen:

  Besøks- og postadresse: Meløy kommune, økonomiavdelingen, Gammelveien 5, 850 Ørnes

  Telefon: 75 71 00 00

  E-post: postmottak@meloy.kommune.no

  Søk bostøtte

  Andre tilskuddsordninger fra Husbanken

  Her finner du en oversikt over Husbankens tilskuddsordninger.

  Søknadsskjema

  Dette skjemaet kan du bruke for å søke våre kommunale tjenester i NAV Meløy. Skjemaet finner du også under oversikten over de ulike kommunale tjenestene lenger opp på siden.

  Søknadsskjema

  Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du laste ned utskriftsvennlig pdf-fil her:

  Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut søknadsskjema, ligger det skjema ved hovedinngangen i 2. etg ved NAV-kontoret.

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Gammelveien 9, 8150 Ørnes
  Postadresse: Postboks 213, 8151 Ørnes

  Telefon NAV kundesenter: 5555 3333 
  Rekrutteringstelefon for arbeidsgivere: 400 17 405
  Ungdomsteamet: 401 05 665 
  Heldøgns tjeneste: NAVs hjemmeside

   

  Åpningstider

  Publikumsmottaket er stengt fram til og med 9. april

  Av smittevernhensyn er publikumsmottaket stengt fram til og med 9. april 2021. NAV Meløy er som vanlig tilgjengelig gjennom kontaktsenteret på telefon 55 55 33 33, og via din sde/ aktivitetsplan på www.nav.no.

  Åpningstider for publikumsmottak:

   

  DagTidspunkt
  mandag    kl. 12.00 - 14.00
  onsdag kl. 12.00 - 14.00


  Dersom du har spørsmål eller ønsker kontakt med din veileder, ta kontakt via NAV kontaktsenter på 5555 3333, eller via din aktivitetsplan på nav.no dersom du har tilgang til dette. 

  Dersom du har behov for et fysisk møte, kan dette avtales direkte med din veileder. Vi ber imidlertid om at flest mulig møter og avklaringer gjennomføres digitalt. 

  Statlige tjenester i NAV

   I NAVs statlige tjenester kan du få hjelp til

  • arbeid
  • familie
  • pensjon
  • hjelpemidler
  • flere tema

  Mer informasjon om dette finner du på hjemmesiden til NAV.

  Våre samarbeidspartnere

  Her finner du en oversikt over noen av våre samarbeidpartnere.
  NAV Meløy

  Besøksadresse:

  Gammelveien 9
  8150 Ørnes
  Sist endret: 18.03.2021