Du er her: Forside / NAV Meløy

NAV Meløy

Gammelveien 9, 8150 Ørnes

Innhold

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Vår hovedoppgave er å hjelpe den enkelte med arbeid, økonomi og velferdsspørsmål gjennom ulike tiltak og stønader. Vår tjeneste er todelt, med kommunale og statlige oppgaver.

   Viktig informasjon

  Som følge av omfattende permitteringer, har søknader om dagpenger økt kraftig de siste dagene. Våre veiledere jobber så raskt som mulig for å håndtere alle typer henvendelser. 

  Slik søker du støtte

  Søknadsskjema for de fleste ytelser finner du på www.nav.no. Dersom du har statlig ytelse kan du nå din veileder via innlogging på nav.no.

  Av smittevernhensyn er publikumsmottaket stengt, men du kan levere søknadsskjema og andre dokumenter i postkassen som er satt opp ved hovedinngangen inne i bygget.

  Der ligger også blanketter og konvolutter for å levere søknad om sosialstønad. Ta med aktuelle vedlegg. Post behandles som ved ordinær drift. Vi ber imidlertid om at de som har mulighet bruker våre digitale løsninger.

  Fra 21. april kan du søke digitalt via DigiSos om økonomisk sosialhjelp på nav.no.

  Søk økonomisk sosialhjelp

  Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du laste ned utskriftsvennlig pdf-fil her:

  Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut søknadsskjema, ligger det skjema ved hovedinngangen i 2. etg ved NAV-kontoret.

  Vakttelefon

  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.
  Vår vakttelefon er åpen hverdager fra kl. 08.00-15.00.

  Vaktelefon: 400 17 405

   

  Nav kontaktsenter telefon 55 55 33 33 er fortsatt betjent mellom kl. 09.00-15.00. Det kan være ventetid på grunn av mange henvendelser. 

  Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakke for koronasituasjonen. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no.  

  Information in english

  Due to the corona situation NAV Meløy will be closed to the public. The post will go as normal.
  Read the newsletter here

  Kommunale tjenester 

  Hva kan vi hjelpe deg med?

  Økonomisk sosialhjelp

  Økonomisk sosialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

  Det er NAV Meløy som behandler din søknad om sosialhjelp.

  Søk økonomisk sosialhjelp

  Kvalifiseringsprogrammet

  Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet er på fulltid.

  Søk deltakelse

  Opplysning, råd og veiledning

  Du har rett til opplysning, råd og veiledning uavhengig av om du allerede er i en vanskelig livssituasjon, eller om du mottar andre tjenester fra NAV.

  Søknadsskjema


  Ungdomsteamet

  Vårt ungdomsteam følger opp alle unge under 25 år, bortsett fra de som er sykemeldt og har en arbeidsgiver. Vi kan hjelpe deg med å:

  • søke arbeid
  • få kontakt med andre hjelpeinstanser 
  • sikre inntekt i en overgangsperiode
  • gi råd om utfordringer i hverdagen

  Telefon: 401 05 665 mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30.

  Her finner du mer informasjon om det å være ung i NAV.


  Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

  Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

  Søknadsskjema

  Midlertidig botilbud

  Midlertidig botilbud NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

  Søknadsskjema

  Fast botilbud

  Dersom du har behov for et mer fast botilbud, kan du kontakte Meløy kommunes eiendomsavdeling.

  Kontaktinformasjon til eiendomsavdelingen

  Besøks- og postadresse: 
  Meløy kommune, eiendomsavdelingen, Gammelveien 5, 8150 Ørnes
  Telefon: 75 71 00 00
  E-post: postmottak@meloy.kommune.no

  Søk om bolig

  Startlån

  Hvis du ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, kan du søke om startlån og tilskudd fra Husbanken. Det er NAV Meløy som behandler søknaden.

  Søk startlån

  Bostøtte

  Bostøtte fra Husbanken er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er økonomiavdelingen i Meløy kommune som behandler søknaden.

  Kontaktinformasjon til økonomiavdelingen:

  Besøks- og postadresse: Meløy kommune, økonomiavdelingen, Gammelveien 5, 850 Ørnes

  Telefon: 75 71 00 00

  E-post: postmottak@meloy.kommune.no

  Søk bostøtte

  Andre tilskuddsordninger fra Husbanken

  Her finner du en oversikt over Husbankens tilskuddsordninger.

  Søknadsskjema

  Dette skjemaet kan du bruke for å søke våre kommunale tjenester i NAV Meløy. Skjemaet finner du også under oversikten over de ulike kommunale tjenestene lenger opp på siden.

  Søknadsskjema

  Dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt, kan du laste ned utskriftsvennlig pdf-fil her:

  Dersom du ikke har mulighet til å skrive ut søknadsskjema, ligger det skjema ved hovedinngangen i 2. etg ved NAV-kontoret.

  Kontaktinformasjon

  Besøksadresse: Gammelveien 9, 8150 Ørnes
  Postadresse: Postboks 213, 8151 Ørnes

  Telefon NAV kundesenter: 5555 3333 
  Rekrutteringstelefon for arbeidsgivere: 400 17 405
  Ungdomsteamet: 401 05 665 
  Heldøgns tjeneste: NAVs hjemmeside

   

  Åpningstider

  Her finner du åpningstidene til NAV Meløy:

  DagTidspunkt
  mandag    kl. 12.00 - 14.00
  onsdag kl. 12.00 - 14.00
  fredag kl. 12.00 - 14.00

   

  Statlige tjenester i NAV

   I NAVs statlige tjenester kan du få hjelp til

  • arbeid
  • familie
  • pensjon
  • hjelpemidler
  • flere tema

  Mer informasjon om dette finner du på hjemmesiden til NAV.

  Våre samarbeidspartnere

  Her finner du en oversikt over våre samarbeidpartnere.
  NAV Meløy

  Besøksadresse:

  Gammelveien 9
  8150 Ørnes
  Sist endret: 05.06.2020