Glomfjord skole

Glomfjord skole. Glomfjord skole

Glomfjord skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med 147 elever.

Beliggenhet:

Skolen ligger fint til, med nærhet til skiheis, slalåmbakke og skogsområde.

Vi har 30 ansatte. Det er rektor, inspektør, 22 lærere og 7 fagarbeidere/ assistenter. Skolen har SFO- tilbud til 42 barn. Dette skoleåre er det 147 elever
Skolen har i år fått renovert store deler av  ungdomsskolen. Det er bl.a. satt opp nye radiatorere som vil gi mye bedre og jevne varm. Systemet er sentralstyrt og vil gi skole store besparelser.

 

Vår visjon: Læring i trygge omgivelser

 
Det innebærer:
•        At elevene opplever at alle voksne bryr seg
•        At de voksne har felles holdninger på viktige områder
•        Forutsigbarhet
•        Trygge voksne, som er en forutsetning for å trygge eleven

Satsingsområder:

Glomfjord skole har to satsningsområder dette skoleåret.

Det er følgende:

Vurdering for læring
Mål: En felles forståelse av vurderingsarbeid og utvikling av gode vurderingskultur, /-praksis/ -system som fremmer læring og økt mestring

Motivasjon og mestring på ungdomstrinnet:
Skolen deltar på en pilotering, hvor 22 kommuner i landet er plukket ut. Prosjektet vil ha et økt fokus på hvordan elevene i ungdomskolen skal bli mer motivert og oppleve mer mestring. 

 


Kontaktinformasjon

Navn
Trude Ottesen
Stilling
Fungerende rektor
Besøksadr.
Skoleveien 7, Glomfjord
Postadr.
Skoleveien 7, 8160 Glomfjord
Telefon
75 71 01 50

Virksomheter

Virksomhetens tjenester